Zaļās ceturtdienas ticējumi un paražas. Ko drīkst un ko nedrīkst darīt Zaļajā ceturtdienā?

Zaļās ceturtdienas ticējumi un paražas. Ko drīkst un ko nedrīkst darīt Zaļajā ceturtdienā?
Foto: Unsplash
Lai arī Zaļā ceturtdiena ir kristiešu svētki, laika gaitā ar šo dienu izveidojušies dažādi ticējumi un paražas. Cilvēki zīlēja, pareģoja laiku un piekopa dažādus buršanas rituālus. Ir lietas, ko pēc seno latviešu ticējumiem jādara un ko nedrīkst darīt Zaļajā ceturtdienā!Zaļā ceturtdiena kristīgajā kalendārā

Rietumu kristīgajā baznīcā šodien tiek svinēta Lielā jeb Zaļā ceturtdiena – diena, kad saskaņā ar evaņģēlijos rakstīto, tika iedibināts Svētais Vakarēdiens, kā to dēvē luterāņi, jeb Vissvētākais sakraments, kā to sauc katoļticīgie, un kad Kristus tika nodots un sagūstīts.

Kā vēstī evaņģēliji, Lielās ceturtdienas vakarā, pēdējoreiz vakariņojot ar mācekļiem, Jēzus, paredzot savu nāvi, devis saviem mācekļiem maizi un vīna biķeri. Maizi viņš aicinājis apzināties kā viņa miesu, kas par cilvēkiem tiek dota, bet vīnu biķerī – kā viņa jaunās derības asinis, kas par cilvēkiem tiek izlietas grēku piedošanai.

Zaļā ceturtdiena latviešu folklorā

Latviešu folklorā ar Zaļo ceturtdienu, Lielo piektdienu un Lieldienām saistīts bagātīgs paražu un ticējumu klāsts par to, kā rīkoties, lai atvairītu nelaimi, piesauktu laimi, paredzētu laika apstākļus un tiktu gan pie turības, gan atrastu dzīvesdraugu, saglabātu skaistumu un veselību, kā arī izaudzinātu bērnus.
Kas jādara Zaļajā ceturtdienā
 • Zaļajā ceturtdienā esot jātīra māja, tad visu gadu tā būšot tīra un mušas nenākšot istabā.
 • Jāstāda istabas puķes – tās labi ziedēšot.
 • Zaļās ceturtdienas rītā, pirms saules jākuļ sviests, tad vasarā būšot daudz sviesta un piena.
 • Lai vasarā būtu daudz ābolu, Zaļajā ceturtdienā izpurina ābeļu zarus un piekar vilnas dziju kamoliņus.
 • Pirms saullēkta zaļajā ceturtdienā jāienes skaidas, ar ko kurināt – tad labi klāšoties. Ja to nedara, saimnieces govij iedzelšot čūska.
 • Zaļās ceturtdienas vakarā uz jumta jānovieto sāls. To appūšot no visām pusēm četrdesmit vēji, un šis sāls pēc tam ārstējot dažādas cilvēku un lopu kaites.
 • Pirms saules lēkta uz tīrumu un apiņu dārzu jānes mēsli, tad augs labi apiņi un treknas druvas.
 • Lai neslimotu ar ādas slimībām, tad Zaļajā ceturtdienā jāiekur pirts un pusnaktī jāiet pērties.
 • Pirms saullēkta Zaļās ceturtdienas rītā jādodas pie kaimiņiem un no viņiem jāņem bez ziņas mantas, tad to būšot vairāk kā kaimiņam. Bet lai citi nepaņemtu Tavu mantu, esot pie pirmās rīta gaismas jāiet ap tīrumu, ar roku jāgroza pa saules kontūru un jāsaka: “Man pašam!”
 • Zaļās ceturtdienas rītā pirms saules lēkta jāskrien mājai riņķī, lai māju pasargātu to no ļauna.
 • Zaļās ceturtdienas naktī jāsadedzina liepu malka un ar pelniem jākaisa linu tīrums, tad lini labi augšot.
 • Zaļās ceturtdienas rītā pirms saules lēktas jāsalasa skaidas un tad pa vienai jāmet krāsnī un jāsaka ko vēlas atrast, tad to atrod.
 • Zaļā ceturtdienā pirms saullēkta jāstrādā, tad visu gadu darbi padosies.
 • Lai būtu stipras kājas un tās nesustu, Zaļās ceturtdienas rītā pirms saules lēkta jādanco uz akmens.
 • Zaļā ceturtdienā ap dievkalpojuma laiku murdus jātaisa, tad tajos labi zivis ķersies.
 • Zaļā ceturtdienā vajagot iet uz upi mazgāt muti un saujā dūņas sanest uz savu dīķi. Tad dīķis esot bagāts ar zivīm.
 • Zaļajā ceturtdienā jādomā par plēsīgiem zvēriem, tad visu gadu tos nevarot sastapt.
 • Zaļā ceturtdienā jāiet lazdas skatīties. Tās ziedot tumši sarkaniem ziediem. Kas to redz, tam trīs gadus laime būs.
 • Lai augtu gari mati, Zaļās ceturtdienas rītā tos jāsukā apinājos.
 • Zaļās ceturtdienas rītā jāmazgājas tekošā ūdenī, jāuzsit trīs reizes uz tā ar kociņu, tad kociņš jāiemet ūdenī un jāsaka: “Odze, pa ceļu, odze, pa ceļu!” Tad vasarā čūsku nebūs mājā.
 • Zaļās ceturtdienas rītā priekš saules lēkšanas vajagot ēst cūkas gaļu, tad vasarā neredzot čūsku.

 

Ko nedrīkst darīt Zaļajā ceturtdienā
 • Zaļajā ceturtdienā nedrīkst mājās ienest nevienu zaļo augu, citādi čūskas nākšot mājā. Ja kāds koks nests mājās, tad tā skaidas bija jāsviež mežā atpakaļ.
 • Nedrīkstot pūpolus ienest, citādi putni nevarēšot izperēt bērnus. Par pūpoliem ir arī pretējs ticējums – esot jānes istabā lielas pūpolu buntes, lai augtu gari lini.
 • Zaļajā ceturtdienā nedrīkst pienu dzert, citādi acīs mušas kritīs.
 • Zaļajā ceturtdienā nedrīkst par čūskām runāt, tad tās neredzēšot visu gadu.
Zaļās ceturtdienas laika pareģošana
 • Zaļās ceturtdienas rītā uz jumta novieto olu. Ja tā sasalst, tad gaidāms salnains un auksts pavasaris, bet ja nesasalst – jauks un silts. Arī vasara būšot laba. Sasalusi ola paredz arī, ka vasarā nosals pirmie mieži. Auksta Zaļās ceturtdienas nakts sola salu vēl 40 naktis.
 • Ja zaļā ceturtdiena un Lielā piektdiena ir skaidras un saulainas dienas, siena laiks būšot labs; ja apmākušās – slikts.
 • Ja Zaļajā ceturtdienā ap baznīcas zvanu laiku pūš dienvidu vējš, tad visu vasaru būšot silts dienvidu vējš.
Zīlēšana Zaļajā ceturtdienā
 • Zaļās ceturtdienas naktī apkārt lidinoties raganas, burvji un citi ļaunie gari, kas pieburot dažādas slimības vai nolādot cilvēkus. Lai no tiem pasargātos, vakarā jāsasien sava apavu pāra kurpju šņores kopā un sasietos apavus jāpiekar pie krāsns vai jāapskrien apkārt mājai Zaļās ceturtdienas rītā.
 • Runā, ka naktī no Zaļās ceturtdienas uz Lielo Piektdienu jādodas uz krustcelēm, lai pašu velnu redzētu.
 • Zaļajā ceturtdienā dzimušie esot burvji, un tie varot kapsētās mirušos garus redzēt. Bet tās, kas staigā apkārt, esot raganas, tādēļ nedrīkstot nekur iet, lai nedomātu, ka ragana esi Tu.
 • Zaļās ceturtdienas lītā laumas staigājot apkārt, jauniem puišiem un meitām jābūt ssasietiem apaviem (tai laikā pastalām), citādi laumas atņemot spēku, kā rezultātā cilvēks saslimst un nomirst. Cits ticējums vēsta, ka Lielās ceturtdienas vakarā apavus, pastalas jāsasienot kopā muskulī un auklā jāpiesienot pie krāsns. Kas to nedarot, to laumas tai naktī varot tā noburt, ka ēzdams, dzerdams, bez jebkādas slimības, cilvēks nonīkst līdz beidzot paliek tik vārgs, ka nevarot ne spalvu pa slidenu ledu pārvilkt.
 • Arī govis laumas nobur, naktī no Lielās ceturtdienas uz Lielo piektdienu, tāpēc šajā naktī saimnieces sagruzdina Jāņu naktī plūktas zālītes un iedod govīm. Pašām ātri riņķī jāgriežas un jāsaka: “Es savu citiem nedošu, bet no cita arī negribu.” Saimnieces tai naktī neguļot.

Ja grib kādam cilvēkam ļaunu nodarīt, tad Zaļā ceturtdienā jāiet uz to māju un jāpaņem no tā cilvēka adata. Pa durvīm izejot, trīs reizes jāskaita:

“Ak, tu tētīt! ak, tu tētīt!
Ej, ej, ratā, sarkans kaktā!
Pus’ velna istabā,
Viss velns rijā!
Maziņi vadzīši,
Trīs rati kūtī,
Četras ausis piedarbā.
Tram, tram, tram!”

Kad tā norunāts, tad tam cilvēkam trešā dienā notiks tāda nelaime, kādu viņam vēlē.

 • Zaļās ceturtdienas rītā jaunavām jākāpj kalnā vai uz akmens un jāgavilē. No kuras puses atskanēs atbalss vai suņu rejas, no tās brauks precinieki. Vēl var izslaucīt Zaļās ceturtdienas rītā istaba un mēsli jāizber laukā. No kuras puses gailis dzied, no tās tad arī braukšot precinieks. Arī ziediņu no rīta laužot (plūcot), jāklausās, no kuras puses atbalss skan vai suņi rej – no tās brauks līgavainis. Vēl var iet pirms saullēkta matus sukāt zem bērza un skaļi jāiekliedzas, no kuras puses sāks riet suņi, uz to pusi meitu aizprecēšot.
 • Zaļā ceturtdienā meitām jāskrien uz upi mazgāties. Kura pirmā tiek pie upes, to tai gadā izprecinās.
 • Zaļās ceturtdienas rītā jaunas meitas iet uz šķūni un ķer malkas pagales. Ja paķer gludu pagali, būs viegla dzīve, bet ja zarainu – grūta dzīve.
 • Lai puiši meitas mīlētu, Zaļās ceturtdienas rītā meitām jāēd medus, tad puiši krītot uz meitām kā mušas uz medu.

 Leave a Reply