NIKON RADĪJIS 100. GADADIENAI VELTĪTO LOGOTIPU UN VIETNI