Video parāda robota spēju pielāgoties mainīgiem apstākļiem