NIKON APVIENOJAS AR NOOR, LAI ĪSTENOTU 2018. GADA REPORTĀŽAS UN MEISTARKLASES