HOROSKOPS: 2018. gada veiksmīgākās un neveiksmīgākās dienas

Katrs gads no jauna iezīmējas zvaigznēs gada, mēneša, nedēļas un pat dienas plaknē. Nu ir zināmas tās dienas, kurās īpaši veiksies dažādās jomās, kā arī tās, kurās vajadzētu būt piesardzīgākam.

Vispārējais gada kalendārs visām zīmēm

Skaidrojumi:
Se (Sensho) – Veiksme rīta pusē, bet ne tik veiksmīga vakarpuse
To (Tomobiki) – Veiksme visas dienas garumā, izņemot pusdienlaiku
Sm (Sakimake) – Neveiksmīgs rīts, bet veiksmīga pēcpusdiena
Bu (Butsumetsu) – Visa diena neveiksmīga
Ta (Taian) – Visa diena veiksmīga
Sk (Shakku) – Neveiksmīga visa diena, izņemot pusdienlaiku

Kopējais labvēlīgo dienu saraksts visām zīmēm

Labākās dienas, lai raktu mājai pamatus:
Janvārī: 1.,
Februārī: 3., 4., 8., 10., 12., 13., 16., 19., 22., 24., 25.
Martā: 3., 7., 10., 11., 17., 19., 20., 23., 28., 31.
Aprīlī: 1., 3., 4., 5., 26., 28.
Maijā: 1., 4., 5., 6., 8., 9., 11., 14., 18., 21., 23., 29., 30.
Jūnijā: 1., 2., 4., 6., 8., 11., 12., 15., 17., 18., 20., 23., 27., 29.
Jūlijā: 5., 6., 22., 31.
Augustā: 2., 3., 5., 7., 9., 12., 16., 18., 24., 28., 29., 30.
Septembrī: 2., 5., 9., 13., 15., 18., 21., 22., 25., 27., 30.
Oktobrī: 4., 7., 28.
Novembrī: 7., 11., 13., 16., 18., 19., 23., 25., 28., 30.
Decembrī: 1., 4., 8., 9., 11., 14., 15., 20., 21., 23., 24., 27.

Labākās dienas, lai būvētu māju:
Janvārī: 13.
Februārī: 22.
Martā: 22.
Aprīlī: 3., 7., 11., 14., 22.
Maijā: 5., 17., 21.
Jūnijā: 12., 23.
Jūlijā: 10., 11., 12., 14., 21., 27.
Augustā: 9., 12., 24.
Septembrī: nav
Oktobrī: 9., 21.
Novembrī: 16., 19.
Decembrī: 11., 12., 14., 15., 18., 20.

Labākās dienas, lai dekorētu un labiekārtotu mājokli:
Janvārī: 1., 4., 10.
Februārī: 3., 8., 10., 12., 19., 22., 24.
Martā: 3., 10., 11., 17., 19., 20., 22., 23., 28.
Aprīlī: 3., 4., 5., 26.
Maijā: 5., 6., 14., 21., 23., 30.
Jūnijā: 6., 8., 9., 12., 15., 18., 20., 21., 23., 27.
Jūlijā: 6., 14., 22.
Augustā: 7., 9., 12., 16., 18., 24., 29.
Septembrī: 2., 3., 9., 13., 15., 18., 21., 22., 25., 27., 30.
Oktobrī: 9., 10., 28., 29.
Novembrī: 7., 8., 11., 16., 18., 19., 28., 30.
Decembrī: 1., 4., 8., 9., 11., 12., 14., 15., 18., 20., 21., 23., 24., 26., 27., 30.

Labākās dienas, lai pārceltos:
Janvārī: 1., 3., 4., 10., 13., 22., 26.
Februārī: 3., 8., 10., 12., 16., 19., 24.
Martā: 4., 5., 10., 16., 17., 20., 22., 28.
Aprīlī: 3., 7., 16.
Maijā: 1., 6., 8., 12., 14., 16., 17., 26., 29., 30.
Jūnijā: 1., 3., 5., 6., 8., 11., 12., 17., 18., 21., 23., 29., 30.
Jūlijā: 3., 5., 6., 9., 11., 16., 18., 21., 22., 27.
Augustā: 2., 3., 5., 8., 12., 16., 23., 24., 29., 31.
Septembrī: 3., 5., 9., 10., 13., 15., 16., 18., 21., 22., 25., 27.
Oktobrī: 7., 8., 10., 11., 14., 17., 19., 21., 22., 29.
Novembrī: 7., 8., 16., 18., 19., 20., 22., 30.
Decembrī: 1., 4., 9., 11., 14., 15., 18., 21., 27., 29., 30.

Labākās dienas līgumu parakstīšanai:
Janvārī: 11., 16., 19., 20., 22., 23.
Februārī: 3., 15., 16., 25., 26.
Martā: 7., 9., 11., 12., 14., 15., 16., 20., 24., 26.
Aprīlī: 1., 16., 28.
Maijā: 5., 9., 11., 21.
Jūnijā: 4., 8., 11., 15., 21.
Jūlijā: 9., 16., 18., 21., 28.
Augustā: 5., 15., 16., 17., 27., 29., 30.
Septembrī: 10., 16., 18., 21., 30.
Oktobrī: 4., 11., 16., 17., 21., 23., 26., 29.
Novembrī: 7., 18., 19., 23., 30.
Decembrī: 5., 11., 17., 24.

Labākās dienas, lai satiktos ar radiniekiem un draugiem:
Janvārī: 7., 9., 13., 18., 19., 21., 22., 23., 24., 28., 31.
Februārī: 5., 12., 13., 15., 17., 20., 27., 28.
Martā: 3., 12., 14., 15., 19., 24., 26.
Aprīlī: 7., 8., 19., 20., 28.
Maijā: 2., 11., 13., 15., 18., 21., 23.
Jūnijā: 17., 20., 23., 27.
Jūlijā: 2., 9., 10., 11., 18., 21., 24., 26., 17.
Augustā: 10., 17., 18., 22.
Septembrī: 3., 12., 24., 30.
Oktobrī: 1., 5., 11., 16., 17., 21., 22., 23., 26., 28., 29.
Novembrī: 4., 11., 16., 17., 18., 19., 23., 24., 26., 28., 29., 30.
Decembrī: 1., 5., 11., 12., 18., 23., 24.

Labākās dienas kaut kā atvēršanai/atklāšanai:
Janvārī: 16., 19., 22.
Februārī: 10., 13., 16., 19., 22., 25.
Martā: 14., 16., 20., 26.
Aprīlī: 1., 8., 16., 22., 26., 28.
Maijā: 2., 4., 5., 9., 11., 21., 26., 29.
Jūnijā: 2., 9., 15., 21., 27.
Jūlijā: 3., 5., 9., 16., 21., 26.
Augustā: 2., 3., 5., 15., 16., 17., 18., 27., 28., 29., 30.
Septembrī: 10., 16., 18., 22., 27., 28., 30.
Oktobrī: 3., 4., 11., 17., 21., 22., 23., 26., 29.
Novembrī: 13., 18., 19., 30.
Decembrī: 5., 11., 24.

Labākās dienas ceļošanai:
Janvārī: 3., 4., 11., 23., 26.
Februārī: 1., 4., 8., 10., 12., 13., 16., 20., 25., 28.
Martā: 3., 5., 10., 12., 17., 19., 20., 22., 31.
Aprīlī: 5., 8., 11., 16., 18., 20., 28., 30.
Maijā:5., 6., 8., 11., 12., 23., 26., 28., 29.
Jūnijā: 1., 3., 5., 7., 8., 11., 12., 14., 20., 21., 23., 26., 29.
Jūlijā:2., 3., 5., 6., 11., 14., 16., 21., 22., 28.
Augustā: 2., 3., 7., 8., 12., 18., 20., 23., 27., 30.
Septembrī: 1., 3., 9., 13., 14., 15., 16., 18., 25., 26., 27., 30.
Oktobrī: 3., 9., 10., 14., 17., 19., 22., 29.
Novembrī: 7., 8., 13., 15., 16., 18., 19., 25., 28., 30.
Decembrī: 4., 9., 11., 14., 18., 23., 29., 30.

Labākās dienas, lai saderinātos:
Janvārī: 1., 7., 13., 18., 19., 22., 23., 28.
Februārī: 1., 3., 8., 10., 12., 13., 15., 19., 20., 24., 25., 28.
Martā: 1., 3., 4., 7., 10., 16., 20., 26., 28., 31.
Aprīlī:1., 3., 4., 8., 11., 14., 16., 20., 23., 26., 28.
Maijā: 1., 6., 8., 9., 11., 14., 15., 18., 23., 26., 29., 30.
Jūnijā: 1., 2., 3., 4., 9., 11., 12., 15.
Jūlijā: 2., 3., 5., 6., 10., 11., 12., 18., 21., 22., 31.
Augustā: 2., 3., 8., 12., 15., 17., 18., 23., 24., 28., 29., 30.
Septembrī: 2., 3., 9., 10., 15., 21., 22., 27., 30.
Oktobrī: 3., 11., 14., 16., 17., 19., 21., 28., 29., 31.
Novembrī: 7., 8., 11., 18., 19., 20., 22., 23., 26., 28., 30.
Decembrī: 1., 2., 4., 5., 11., 12., 15., 18., 20., 21., 23., 26., 27.

Labākās dienas kāzām:
Janvārī: 1., 10., 11., 13., 18., 23., 24., 26.
Februārī: 4., 7., 8., 13., 19., 20., 22., 25., 28.
Martā: 4., 5., 10., 15., 16., 19., 21., 24., 27., 28.
Aprīlī: 3., 7., 8., 16., 20., 28., 30.
Maijā: 6., 8., 11., 12., 14., 15., 18., 23., 26., 28., 29., 30.
Jūnijā: 1., 3., 5., 6., 8., 11., 14., 18., 20., 21., 26., 29.
Jūlijā: 3., 4., 5., 9., 10., 11., 12., 21., 24., 27., 28., 29.
Augustā: 2., 3., 5., 8., 10., 12., 16., 17., 18., 19., 20., 22., 24., 27., 29., 30., 31.
Septembrī: 1., 5., 9., 10., 15., 18., 22., 23., 25., 30.
Oktobrī: 3., 5., 7., 8., 14., 17., 19., 21., 28., 29., 31.
Novembrī: 1., 7., 8., 16., 20., 22., 26., 28.
Decembrī: 2., 14., 15., 23., 27.

Labākās dienas matu griešanai:
Janvārī: 14., 26.
Februārī: 9., 17.
Martā: 8., 9., 14., 21., 29.
Aprīlī: 19.
Maijā: 23.
Jūnijā: 10., 22.
Jūlijā: 19.
Augustā: 10., 11., 21.
Septembrī: 28.
Oktobrī: 20., 23.
Novembrī: 3., 14., 16., 25., 29.
Decembrī: 7., 17.

Laimīgākās dienas mīlestībā, naudā un veiksmīgākie skaitļi katrai zīmei

Auns
Mīlestība: 4., 20. janvāris un 2., 11. februāris
Nauda: 8., 11. janvāris un 1., 21. februāris
Laimīgie skaitļi: 5, 9, 10, 12, 20, 31

Vērsis
Mīlestība: 7., 13. janvāris un 12., 14. februāris
Nauda: 1., 21. janvāris un 9., 10., 21., 25. februāris
Laimīgie skaitļi: 6, 7, 9, 13, 21, 29

Dvīņi
Mīlestība: 11., 17., 19. janvāris un 6., 18., 20. februāris
Nauda: 9., 25. janvāris un 3., 4., 5., 19. februāris
Laimīgie skaitļi: 2, 6, 9, 25, 30, 31

Vēzis
Mīlestība: 8., 11. janvāris un 5., 15., 21. februāris
Nauda: 16., 24. janvāris
Laimīgie skaitļi: 2, 20, 25, 32, 40

Lauva
Mīlestība: 11., 22. janvāris un 4., 9. februāris
Nauda: 3., 8. janvāris un 13., 17. februāris
Laimīgie skaitļi: 2, 4, 11, 22, 30, 32

Jaunava
Mīlestība: 7., 12. janvāris un 23. februāris
Nauda: 8. janvāris un 7. februāris
Laimīgie skaitļi: 3, 4, 13, 14, 29, 30

Svari
Mīlestība: 8., 11. janvāris un 5., 22. februāris
Nauda: 1., 11., 13. februāris
Laimīgie skaitļi: 9, 11, 13, 20, 26, 35

Skorpions
Mīlestība: 3. 10., 24. janvāris un 9., 11., 14., 20. februāris
Nauda: 5., 18. janvāris un 7., 14., 22. februāris
Laimīgie skaitļi: 9, 10, 11, 13, 22

Strēlnieks
Mīlestība: 11. janvāris un 8., 27., 28. februāris
Nauda: 4., 9., 19. februāris
Laimīgie skaitļi: 4, 6, 15, 17, 30, 31

Mežāzis
Mīlestība: 5., 6., 8., 22. janvāris un 1., 5. februāris
Nauda: 1., 17., 22. janvāris un 7., 8., 21. februāris
Laimīgie skaitļi: 9, 15, 16, 29, 33, 40

Ūdensvīrs
Mīlestība: 7., 8., 9., 26. janvāris un 2., 8., 12., 18., 21. februāris
Nauda: 3., 11., 17. janvāris un 6., 8., 19., 20., 25. februāris
Laimīgie skaitļi: 8, 10, 11, 29, 40, 42

Zivis
Mīlestība: 5., 11. janvāris un 5., 8., 16. februāris
Nauda: 5., 7., 12. janvāris un 4., 14., 25. februāris
Laimīgie skaitļi: 5, 6, 11, 12, 20, 31

You may also like...

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (cookies). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Dati ir anonīmi un palīdz piedāvāt Jums piemērotu saturu un reklāmas. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes.

Skip to toolbar